ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ކުޅިވަރު - ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ފުރަތަމަ މެޗް ހޯމަ ދުވަހު

  • މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019ގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމް ހޯމަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމުކަމަށްވާ ނޭޕާލްއާ ދެކޮޅަށް
  • ޓީމް ދެން ކުޅޭނީ ލަންކާއާއި ބްންގްލަދޭޝްއާއެކު

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 1 ޑިސެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 20:34 1,276

އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމް ނޭޕާލްގައި - ޓްވިޓަރ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ގައުމީ އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ހޯމަ ދުވަހު ކުޅޭނެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2019ގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމު ހޯމަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމުކަމަށްވާ ނޭޕާލްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

މި ޓީމުގެ ދެވަނަ މެޗު އޮންނާނީ ސްރީ ލަންކާއާއެކު، ބުދަ ދުވަހެވެ. އަދި ތިންވަނަ މެޗު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝާއެކުއެވެ.

މިއީ ދިވެހި އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމެއް މިފަދަ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ޓީމުގެ ކޯޗް، ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ޕަދުމާ ކަރުނަރަތުނާ، ޓީމްއާ ހަވާލުވެފައިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެތެރޭގައެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯރޑުން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމަށް ޕަދުމާ ގެ ސަބަބުން އިތުރަށް މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ހަޔާތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމީ އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމު އެކުލަވާލާފައި މިވަނީ އަންހެން ކްރިކެޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ހިންގަން ފެށިތާ އަހަރުތަކެއް ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް