އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އިރާގު

އިރާގުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ، މަޖިލީހަށް ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި

  • އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ އައު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި
  • މުޒާހަރާތަކުގައި އާންމުންގެ 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 1 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 08:55 | 3,237

އިރާގުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދެލް އަބްދުލް މަހުދީ - އަލްޖަޒީރާ

އިރާގުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދެލް އަބްދުލް މަހުދީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި މަޖިލީހަށް ސިޓީ ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މަހުދީގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އަދި އައު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކައި އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ޤަބޫލު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ބާރުއަޅާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ވަކި ތާރީޚެއް އިއުލާނު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މަހްދީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އިރާޤުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލައި، އާންމުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން މި މުޒާހަރާތަކުގައި އާންމުންގެ 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އިރާގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ދެމެދު ދާދިފަހުން ހިނގާދިޔަ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން މަރާލުމުގެ ސަބަބުން އައި ޕްރެޝަރގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މަހުދީގެ އިސްތިއުފާ ސިޓީ ފޮނުއްވެވީ، ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ކެބިނެޓްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގެ ފަހުންނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ބަލައިގަނެފައެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރާގުގެ ޕާލިމެންޓުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަބްދުލް މަހުދީގެ އިސްތިއުފާ ބަލައިގަތުމާއި މެދު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.