ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގައުމީ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

  • ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލް ކުރާނެ
  • ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން މަންދޫބުން ކަނޑައަޅާނެ
  • ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާނެ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 30 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 17:58 3,664

ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ހަރަކާތްތަކެއް ނުވަތަ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޖޮއިންޓް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ކަމަށާއި، ވަރަށް މުހިންމު ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ގައުމީ ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ބޮޑު މުޒާރަހާއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މިގައުމީ ހަރަކާތް ބާއްވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލްވާ ގޮތަށް ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގައި ތަމްސީލް ކުރާނެ މުޅި ރާއްޖެ. ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން މަންދޫބަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ބަހެއް މީގަ އޮންނާނެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޝުއޫރު މިކަމުގަ ހުރި ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭނެ. މާނައަކީ މިސާލަކަށް އދ.މަހިބަދޫގަ ތިއްބެވި ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުން ޝުއޫރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިގައުމީ ހަރަކާތުގަ ފާޅުކޮށްދެއްވާނީ އެދާއިރާ ތަމްސީލްކޮށްދެއްވާ މަންދޫބު. މިއަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާނެ.

~ އަބްދުއްރަހީމް- ޕީއެންސީގެ ރައީސް

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރެއަކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ގޮތުން ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް