ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 23:42
އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތް
އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތް
ވީނިއުސް
ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން ފަށ
ފަލަސްތީން މެޗަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ގައުމީ ޓީމު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަނީ!
ރާއްޖެއާއެކު ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު ކުޅެން ތިން ގައުމަކުން ބޭނުންވޭ
ރާއްޖެ އާއި ފަލަސްތީން މެޗު ކުޅޭނީ މި މަހު 28 ގައި

އޭޝިއަންކަޕް ޕްލޭއޮފްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗަށް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ގައުމީ ޓީމު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފި އެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން ބުނީ ގައުމީ ޓީމުން އެކުލަވާލި އާ ސްކޮޑާއެކު ފަރިތަކުރުންތައް އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އެޗްވަންއެންވަން ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު، ގައުމީ ޓީމަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިން ލީގު މެދު ކަނޑާލަން ނިންމާފައި ވަނީ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ނިކުންނައިރު، އެ މެޗުގެ ކުރިން ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވެސް އެފްއޭއެމް އިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ސްރީލަންކާ، މިޔަންމާ އަދި އަފްޣާނިސްތާނުން ކުރެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި މެޗެއް ކުޅުމަށް އެފްއޭއެމް އިން މަސައްކަތްކުރާއިރު، އެ ތިން ގައުމުންކުރެ އެއް ގައުމު ވެސް ރާއްޖޭގައި މެޗެއް ކުޅުމަށް އަދި އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ލައްވާލާފައި ވަނީ އޮމާނާއި ފަލަސްތީނާއި ބޫޓާނާ އެކު ނިސްބަތުން ފަސޭހަ ގްރޫޕެއްގައެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ހޯދައިގެން ވެސް ރާއްޖެ އަށް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް