ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ދުނިޔެ - އިޒްރޭލުގެ ޙަމަލާ

އިޒްރޭލުން ދިން ޙަމަލާތަކެއްގައި ފަލަޞްޠީނުގެ 16 މުސްލިމުން މަރުވެއްޖެ

  • އިޒްރޭލް ޙަމަލާގައި 4 މީހުން ޒަޚަމްވި
  • މީހުން މަރުވީ ޚާން ޔޫނުސް އަވަށަށް ދިން ޙަމަލާތަކެއްގައި

ޒިހްނަތު ހަސަން
ziyo_mv

ކ. މާލެ 30 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 10:30 1,465

އިޒްރޭލުގެ ޙަމަލާއަކުން ރެކެން ފަލަޞްޠީނުގެ ޒުވާނަކު ދުވަނީ - ސައުދީގެޒެޓް

އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީން ފަލަޞްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ ޞަރަޙައްދީ އިން ކައިރިން ދިން ޙަމަލާތަކެެއްގައި 16 މުސްލިމުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ޣައްޒާގެ ޚާން ޔޫނުސް އަވަށަށް ދިން މިޙަމަލާތަކުގައި 16 މީހުން މަރުވެ އިތުރު ހަތަރު މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް ޣައްޒާގެ ޞިއްޙީ ވުޒާރާއާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ޣައްޒާގެ މަޞްރަޙު ގާތުން ބަލަމުންދާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޙައްލިލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ފަލަޞްޠީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ޢަމާޒުކޮށް ޙަމަލާދީފައިވަނީ ލައިވް ވަޒަން ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ބަޑީގެ ޙަމަލާތަކުގައްޔާއި، ގޮވާތަކެއްތި ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ޙަމަލާތަކެއްގައި ކަމަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީން ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ފަލަޞްޠީނުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހު، އަމިއްލަ ހައްޤު ހޯދުމަށް ގޮވާލާ ޣައްޒާއާއި އިޒްރޭލު ގުޅޭ ޞަރަޙައްދީ އިން ކައިރީ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ މީހުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު އިޒްރޭލުން ދިން އަސްކަރީ ޙަމަލާތަކުގައި ފަލަޞްޠީނުގެ 348 މުސްލިމުން ވަނީ މިދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކިޔާފައެވެ. މީގެތެރެއިން ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އެއްގަމާއި ވައިގެމަގުން ދިން އަސްކަރީ ޙަމަލާތަކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް