އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
މީޑިއާނެޓް

އާދިއްތަ ދުވަހު މީޑިއާނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާނެ

  • މެންދަމު 02:00 އަކުން ހެނދުނު 07:00 އަކަށް ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނި

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:15 | 2,422

މީޑިއާނެޓްގެ ސޭލްސް ސެންޓަރު - ރާއްޖެއެމްވީ

ޑިސެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހު މީޑިއާނެޓްގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހު މެއިންޓެއިނެންސް މަސައްކަތަށް ކުރިއަށްގެންދާނެތީ، އެ ދުވަހުގެ މެންދަމު 02:00 އަކުން ހެނދުނު 07:00 އަކަށް ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެއިންޓެއިނެންސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ މީޑިއާނެޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށް މީޑިއާނެޓުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީޑިއާނެޓުން ބުނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ކުރިން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށާާއި ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.