ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ޗައިނާ މުސްލިމުން

ޗައިނާ މުސްލިމުންނާއި މެދު ހިންގާ އަމަލުތަކަށް ފާޑުކީ ޒުވާނެއްގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

  • އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ މޭކަޕް ޓިއުޓޯރިއަލްއެއްގެ ތެރެއިން ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައިގެން
  • ޓިކްޓޮކްގެ އިތުރުން އެހެން ސޯޝަލްމީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައިވެސް ވީޑިއޯ މިހާރު ވައިރަލް ވެފަ

ޒިހްނަތު ހަސަން
ziyo_mv

ކ. މާލެ 28 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 10:59 8,611

ފީރޯޒާ އަޒީޒްގެ މޭކްއަޕް ޓިއުޓޯރިއަލް - ޑެއިލީ ޓައިމްސް

ޗައިނާގެ އެޤައުމުގެ އުއިގަރސް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި މެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ލާއިންސާނީ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކަދައްކައި، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި ޒުވާނެއްގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ބްލޮކް ކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާއަށް ނިޞްބަތްވާ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފީރޯޒާ އަޒީޒްގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ މޭކަޕް ޓިއުޓޯރިއަލްއެއްގެ ތެރެއިން ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި، އީގަރސް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ.

އެ ވީޑިއޯތަކުގައި އޭނާ މޭކަޕް ޓިއުޓޯރިއަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީވެސް ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންނަށް އެވީޑިއޯ ފާހަގަކުރެވިދާނެތީކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެވީޑިއޯ ވަނީ ޓިކްޓޮކްގެ އިތުރުން އެހެން ސޯޝަލްމީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައިވެސް މިހާރު ވައިރަލް ވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޓިކްޓޮކް އެޕް ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުވީކަމަށް ބުނެ، އެކުންފުނިން ވަނީ ފީރޯޒާގެ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ އެޕް ޓިކްޓޮކް އަކީ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސް ކުންފުނިން 2017 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި، އެޤައުމުގެ ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި މީގެ ކުރިންވެސް ޗައިނާގެ ސަރުކާރަށާއި ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކާއި ވީޑިއޯތައް ޓިކްޓޮކް ކުންފުނިން ބްލޮކްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެމެރިކާ އާއި އިންޑިއާއިން ވަނީ ޓިކްޓޮކް އެޕަކީ އެޤައުމުތަކުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައ މީގެ ކުރިން ސިފަކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގެ ޝިންޖިއަން ޞަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުންތަކެއްވެސް ވަނީ ލީކުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކޭމްޕްތަކުގައި ބަންދުކޮށް، ދީން ބަދަލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މުސްލިމުންނަށް ދޭ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކުގެ ތަފުޞީލުތައް އެއިން ހާމަވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް