ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 16:51
ފަހިރޯދި ދޯނި
ފަހިރޯދި ދޯނި
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެންޑީއެފް
ފަހިރޯދި ދޯނި ނުގެއްލޭ: ފަޅުވެރިން
 
މި ދޯނި މިއަދު ހެނދުނު ޅ އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ވަދެފައިވޭ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކަމަށްބުނި ކ ގާފަރު "ފަހިރޯދި" ނުގެއްލޭ ކަމަށް ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން ބުނެފި އެވެ. 

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއަކު ބުނީ އެއީ ކަންނެލި މަސްދޯންޏެއް ކަމަށާއި ދޯނި އުޅުނީ 80 މޭލު ބޭރުގައި ކަމަށެވެ.

އަދި ފަޅުވެރިން ބުނީ އާއިލާ މީހުނަށް އަންގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ 10:30ގެ ފަހުން ހަބަރެއް ނުވެއްޖެ ނަމަ ހޯދަން އެދުނު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ބުނި ގަޑިއަށް އެމީހުން އެނބުރި ރޭންޖް ލިބޭ ހިސާބަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ޖުމްލަ 15 މީހުންނާއެކު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު "ފަހިރޯދި" ނަމަކަށް ކިޔާ ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޯނީގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފްއަށް އެންގުމުންނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުންބުނީ މި ދޯނި މިއަދު ހެނދުނު އަށެއް ޖެހިއިރު ޅ އޮޅުވެލިފުއްޓަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް