ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 08:51
މާލޭ ލީގު ޝެޑިއުލް
މާލޭ ލީގު ޝެޑިއުލް
އެފްއޭއެމް
މާލޭ ލީގު ފަށަނީ
މެދުކަނޑާލި މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން އެޕްރީލް ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ
 
ލީގުގެ ކުޅުން ފަށާނީ އެޕްރީލް ތިނެއްގައި
 
ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭ ތާރީހަށް ބަދަލު އަންނާނެ

އެޗްވަންއެންވަން ވައިރަސް ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާތީ މެދުކަނޑާލި މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން އެޕްރީލް ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ފަށާނެކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވީ، މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، ލީގުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށް ދާނީ ކުރިންވެސް ރޭވިފައި އޮތް ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މާލޭ ލީގު މެދުކަނޑާލިއިރު، ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ މެޗު އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮތީ ތާވަލުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭ ތާރީހަށް ބަދަލު އަންނާނެއެވެ.

މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން ފަށާނީ ގައުމީ ޓީމު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށްފަހުއެވެ. ފަލްސްތީނާ ދެކޮޅަށް މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ މެޗު ކުޅޭއިރު، އެ މެޗަށް ގައުމީ ސްކޮޑުވެސް މިހާރު ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލާފައިވާއިރު، އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްވެސް ވަނީ އެޗްވަންއެންވަންއާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ މުބާރާތް ދެން އަލުން ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި އެފްއޭއެމް އިން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތ މެދު ކަނޑާލާފައިވާއިރު، ނުކުޅެވެނީ ހަމައެކަނި ފައިނަލް މެޗެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ވާދަކުރަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް އަދި އިސްކަންދަރު ސްކޫލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް