ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 08:22
ރައީސް ނަޝީދު: އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ޠައްޔިބު ޝަހީމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފަ
ރައީސް ނަޝީދު: އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ޠައްޔިބު ޝަހީމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފަ
ދަ ޖެނީވާ ސަމިޓް ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ
ޠައްޔިބު ހައްޔަރުކުރުން
ޠައްޔިބު ހައްޔަރުކުރީ ކަޅުފައިސާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން، އޭނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު
 
ހައްޔަރުކުރީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ގެނައި ފައިސާ އެމްއެމްއޭއަށް ވެއްދި ވާހަކަ ޓްވީތް ކޮށްފައިވަނިކޮށް
 
ޠައްޔިބު ދޫކޮށް، ފައިސާ ވެއްދި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް، ޠައްޔިބު ޝަހީމް ހައްޔަރުކުރީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ގެނައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އެމެރިޚާ ޑޮލަރު، މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއަށް ވެއްދި ކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށް ޓްވީޓްތަކެއް ކުރި ފަހުން ކަމަށާއި، އޭނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޠައްޔިބު ހައްޔަރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދު ދެ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ، ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ގެނައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރު، މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭއަށް ވެއްދި ކަމަށް ތުޙުމަތުކޮށް ޓްވީޓްކުރި ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝިދްގެ ދެވަނަ ޓްވީޓްގައި، އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ވަގުތުން ޠައްޔިބު މިނިވަންކުރުމަށާ، ކަޅުފައިސާ ދޮވުމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ހުރިހާ ތުޙުމަތުތަކެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ތޮއްޔިބް ކުރި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްއެމްއޭގެ ދެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އާރަށުގެ ވީވީއައިޕީ ބަންގްލޯ އަށް ސައުދީ ހެލިކޮޕްޓަ އިން ބޭލި 12 ކަޅު ފޮށި އަދި 1 ފިށި ސިލްވާ ވައްދައިފި ކަމަށެވެ. 

 

ތޮއްޔިތުގެ އެންމެ ފަހު ޓްވީޓް ކޮށްފައިވަނީ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 2:55 ގަ އެވެ. އެ ޓްވީޓް ގައި ބުނެފައިވަނީ "ފާތުމަ އާއި ޔަގު މޮޔަ ވިޔަސް މިކަން ހުއްޓްވޭތަ؟" މިހެންނެވެ. 

 

 

ތައްޔިބް ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކޮށްފައިވާ އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ތިން ރަށެއް ދުބާއީ ޝެއިޚަށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކަކުން 2015 ވަނަ އަހަރު 78 މިލިއަން ޑޮލަރު ކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

 

ތޮއްޔިބް ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެ އެވެ. 

 

ދައުލަތުގެ ގިނަ ސިއްރުތަކެއް ތޮއްޔިބު ފަޅާއަރުވާލާފައިވާއިރު، އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެޑްވަޑް ސްނޯޑެން ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ސްނޯޑެން އަކީ އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް އާއްމުކޮށް އެގައުމު ބޭޒާރުކޮށްލި އެވެ. ތޮއްޔިބު މިނިވަން ކުރަން މީހުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް