ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެމް7

އެމް7 ގެ ބުކްޝޮޕް ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

  • ބުކްޝޮޕް ހުޅުވާފައިވަނީ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން
  • މިފަހަރު ވެސް ފޮތްތައް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރީތި ޕެކޭޖެއްގައި ކަމަށް އެމް7 އިން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 12:49 | 5,325

މި ފިހާރަ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅު މަގު ހަތް ނަންބަރު ގޯޅީގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

އެމް7 ބުކްޝޮޕްގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ފިހާރަ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭ ނިރޮޅު މަގު ހަތް ނަންބަރު ގޯޅީގައެވެ.

އެމް7 ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ އެމް7 ގެ ބުކްޝޮޕެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވީ، ސްކޫލް ބަންދު ސީޒަންގައި ހުޅުމާލެއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ފޮތް ލިސްޓަށް ފޮތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ސައްތާރު ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވިހާ ވެސް ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ފޮތް ލިސްޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން ކަމަށެވެ. އެމް7 ގެ ފޮތް ސީޒަން މިފަހަރު ތަފާތުކޮށްލުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ސަރަހައްދުތަކުން ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ވައުޗަރަށް ފޮތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ.

އެމް7 ޕްރިންޓަކީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ލިޔެ އުފައްދާ ޗާޕުޚާނާއެވެ. އަދި އެމް7 ގެ ފޮތް ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ މޮނިޓަރ ފޮތާއި ސްޓޭޝަނަރީއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސާމާނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ފޮތް ލިސްޓްތައް ރީތި ޕެކޭޖެއްގައި ފުރަތަމަ ވިއްކަން ފެށީ އެމް7 ބުކްޝޮޕުންނެވެ. މިފަހަރު ވެސް ފޮތްތައް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ރީތި ޕެކޭޖެއްގައި ކަމަށް އެމް7 އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.