ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބެއްޔާ ޓީޝާޓް

އާންމުން ގަންނަ ކޮންމެ ބެއްޔާ ޓީޝާޓަކަށް ރުކެއް އިންދަނީ

  • މި ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
  • މި ހަރަކާތުގެ މަޤްސަދަކީ ރާއްޖޭގައި މަދުވަމުންދާ ފެހިކަން ބޮޑަށް އާލާ ކުރުން
  • މި ޓީޝާޓުތައް މޯލްޑިވިއަންގެ ލައުންޖްތަކުން ލިބެން ހުންނާނެ

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 12:57 | 5,525

މި ހަރަކާތް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފައްޓަވައިދެއްވަނީ - ސިމާހާ ނަސީމް

އާންމުން ގަންނަ ކޮންމެ ބެއްޔާ ޓީޝާޓަކަށް ގަހެއް އިންދުމަށް ބެއްޔާ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

ބެއްޔާ ޓީޝާޓް މޫވްމަންޓް އިވެންޓްގެ ނަމުގައި މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

މި ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިންމު ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ އަދަދަކަށް ރުއް އިންދަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މީގެ ކޮންމެ ޓީޝާޓެއް ގަތުމުން އެ ގަނެވޭނީ ރުކެއް ކަމަށެވެ.

ބެއްޔާ މޫވްމަންޓްގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މުހައްމަދު އާދިލް ވިދާޅުވީ އާންމު ފަރުދަކު ބައްލަވައިގަންނަ ކޮންމެ ޓީޝާޓެއްގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ރުކެއް އެމީހެއްގެ ނަންމަތީގައި އިންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރުއް އިންދުމަށްފަހު އެމީހަކަށް އެ ރުކުގެ ތަފްސީލުތައް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާ އިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ބެއްޔާ ޓީޝާޓް މޫވްމަންޓް" ހަރަކާތުގެ މަޤްސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފެހިކަން ދަށްވަމުންދާތީ ފެހިކަން އާލާ ކުރުމެވެ.

މި މޫވްމެންޓުގެ ޓީޝާޓު މޯލްޑިވިއަންގެ ލައުންޖްތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ޓީޝާޓުތަކުގެ އަގު އަދި އާންމު ނުކުރިނަމަވެސް ކުރިއަތް ދުވަސްތަކުގައި އަގުތައް އާންމުވެ، އިތުރު އައުޓްލެޓްތަކުން މި ޓީޝާޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެކަމަށް ބެެއްޔާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.