ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް

ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ބޮޑު އެވޯޑެއްގެ ފަސް ކެޓަގަރީއަކަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ

  • ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ރޭހަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ ރޯޑް ރޭސް

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 00:27 | 2,972

ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް - ދިރާގު

އޭޝިއާ އެވޯޑްސްގެ ފަސް ކެޓަގަރީއަކަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގެ ރޭސް ކަމަށްވާ ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގެ މިއަހަރާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ އިވެންޓް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެއެވެ.

މި އެވޯޑަށް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑްރޭސް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކެޓަގަރީ ތަކަކީ:

ބެސްޓް ޔޫސް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ސްޕޯޓްސް

ބެސްޓް ސްޕޯޓްސް ފޭން އެންގޭޖްމަންޓް ކެމްޕެއިން އޮފް ދަ އިޔާ

ބެސްޓް އިންޓަގްރޭޓެޑް މާކެޓިން ކެމްޕެއިން ފޮ އަ ސްޕޯޓިން އިވެންޓް

ބެސްޓް ސްޕޯޓްސް ސީއެސްއާރް އިނީޝިއޭޓިވް އޮފް ދަ އިޔާ

ބެސްޓް ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަން ކެމްޕެއިން އޮފް ދަ އިޔާ

ދިރާގުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ ބްރޭންޑިންގ އެންޑް މާރކެޓިން ވިދާޅުވީ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ފެށީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ދިރާގު ރޯޑްރޭހަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ މަގުބޫލު އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ސެޓިފައި ކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދުވުން ކަމަށެވެ.

އެސްޕީއައިއޭ އޭޝިއާ ފަދަ މިސަރަހައްދުގެ ބޮޑެތި ކުޅިވަރު އިވެންޓްތަކުގެ އެވޯޑް ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ފަސް ކެޓަގަރީ އަކަށް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ޝޯޓް ލިސްޓް ވުމުން މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ރޭހަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާ ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ދުވުމެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ރޯޑު ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދުވުންތެރިން ގަތް ޓީޝާޓުން ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުގައި ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.