ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފަލަސުރުހީ

ކެމިކަލް ގުދަންތައް ކުރިއަށް އޮތް 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ: އިބްރާހިމް ރަޝީދު

  • އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
  • މާލެ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހަދާނެ
  • މިއީ 9.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 21:58 | 5,517

ތިލަފުށީގައި ހުރި ގުދަންތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައްލަވާލައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ކުރިއަށް އޮތް 15 ނުވަތަ 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކ. ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގްރެއިޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް.) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު (އިބޫ) އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި އިބޫ ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރިތަނަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ތިލަފުށީގައި 34 ގުދަން އަޅާ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މިތަންތަނަށް މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކެމިކަލް މާލޭގައި ރައްކާތެރިކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކާއެކު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 15 ނުވަތަ 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ރައްކާކުރެވިފައިހުރި މައިގަނޑު ހުރިހާ ކެމިކަލެއް ތިލަފުއްޓައް ބަދަލުކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ 9.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާ 30 އަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހުރިހާ ކެމިކަލް ގުދަނެއް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރެވި މާލެއަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އަމާން ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިއުން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލްކުރެވޭނެ. މިއަދާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި 60 ދުވަސް ހަމަނުވަނީސް ގުދަންތައް އަޅާ ނިންމާ އެތަންތަން ލިބޭ ފަރާތްތަކާއެކު މިހާރު އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިކުރިއަށްދަނީ.

~ ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހ. ތިލަފުށީ ގޭގައި ހުރި ހަތަރު ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ހަ ގެއެއް ވަނީ އަނދައި އަޅިއަށް ވެފައެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެކަކު ނިޔާވެ، 400 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެދޮރު ގެއްލުނެވެ.

އެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމާއި ގުދަންކޮށް ވިއްކުމާ ބެހޭ ގަވާއިދެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ހަދާފައެވެ.

އެ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުން ކެމިކަލް ގުދަން ހުންނަން ޖެހެނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާ ވަކިން ކަމަށާއި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަން ތިން ބުރިއަށް ވުރެން އުސްކޮށެއް ނުހެދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ގުދަންތަކުގެ ދޮރުތަކަކީ ފަޔަރ ރެސިސްޓަންޓް ދޮރުތަކަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް އެ ގެޒެޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.