ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސްރީލަންކާގެ ވަގުތީ ކެބިނެޓް

ބޮޑު ވަޒީރު ރާޖަޕަކްސަ ހިމެނޭގޮތައް އެކުލަވާލި 16 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކެބިނެޓް ހުވާކޮށްފި

  • 16 މެންބަރުންގެ ކެބިނެޓުގައި އިސްވެ ހުންނަވާނީ ބޮޑުވަޒީރު
  • ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ ވަގުތީ ކެބިނެޓް ހުވާ ކުރީ މިއަދު ހެނދުނު

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 19:02 | 9,580

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެކުލަވާލެއްވި 16 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކެބިނެޓް - ކޮލޮމްބޯ ޕޭޖް

ސްރީލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އެކުލަވާލެއްވި ވަގުތީ ކެބިނެޓުގެ މެންބަރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ހިމެނޭ ގޮތައް އެކުލަވާލި 16 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކެބިނެޓް ހުވާ ކުރެއްވީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ކެބިނެޓުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ހުންނަވާގޮތައް އެކުލަވާލީ މި އިންތިޤާލީ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންވަނީ އާ ސަރުކާރަށް ނިޞްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެވެ. އާ ކެބިނެޓް ދެމިއޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ އާންމު އިންތިޚާބާއި ހަމަޔަށެވެ.

ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ދެއްވި ބަޔާނުގައި ސްރީލަންކާގެ އާ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ވިދާޅުވީ، ޢާންމު އިންތިޚާބެއް ބޭއްވެންދެން އާ ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ ނިޔަތުގައި، ވަގުތީ ނުވަތަ އިންތިޤާލީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލެއްވީކަމަށެވެ. އާ ކެބިނެޓުގެ ޒިންމާއަކަށްވާނީ ސިޔާސީ އާ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިން ޤައުމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން ކަމުގައެވެ. އަދި ވަގުތީ ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލެއްވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިޢުލާންކުރެއްވި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން ކަމަށެވެ.

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އިތުރު ދެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންވެސް ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ގޯޓަބަޔަ ރާޖަަޕަކްސެ ވިދާޅުވީ، އެއީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި އެހާ މަޤްބޫލު ސަރުކާރެއް ނޫންކަމަށާއި، ކުރީ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނު ޘަޤާފަތް ބަދަލުކޮށް ގިނަބައެެއްގެ ބޭނުންތައް ފުއްދޭ ފަދަ އީޖާދީ ސަރުކާރެއް ބައްޓަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ގިނަ ކޯޕަރޭޝަންތަކާއި ބޯޑުތަކަށް ހިންގަމުން އައީ މާލީ ގެއްލުމުގައި. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ގެއްލުންނުވާނެފަދަ ގޮަތަކަށް އެ ތަންތަނަކީ ފައިދާވާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި އެބަހަދަން ޖެހޭ. މި ތަންތަނަށް ޗެއަރމަނުންނާއި ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސް އައްޔަންކުރާއިރު އެމީހުންގެ އަމަލީ އަދި ފަންނީ ތަޖުރިބާއާއި އިލްމީ ފެންވަރަށް ބަލާނަން. އަހަރުމެންގެ ވިސްނުން ހުރީ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ބޯޑެއް އެކުލަވާލާ، އެބޯޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޯޕަރޭޝަންތަކާއި ބޯޑުތަކަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރަން.

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބު ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކެބިނެޓަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކުރައްވާ، ސްރީލަންކާގެ ވެރިކަމާއި އަލަށް ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ގެންދަވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާފައެވެ. އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށާއި، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ވަކި ޤައުމަކަށް ބުރަނުވެ ތަންފީޒުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.