ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ނަތަންޔާހޫ

ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

  • މިއީ އިސްރާއީލުުގެ ބޮޑު ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ ދައުވާ އުފުލޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 22 ނޮވެންބަރު 2019 | ހުކުރު 08:44 2,279

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ - ގޫގުލް

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ.

މިއީ އިސްރާއީލުުގެ ބޮޑު ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ ދައުވާ އުފުލޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އޭނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް މިއަހަރު އެގައުމުގައި ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމުގެ ޖާގަ ބޮޑުކަމަށް ބޭރުގެ ޙަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ. އޭނާއާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ރިޝްވަތުގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއި އެއްކޮޅަށް މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން ހަބަރު ފެތުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެތައްހާސް ރުފިޔާއެއްގެ ރަލާއި ސިގަރ ބައްލަވައިގަންފައިވެއެވެ. ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ރައްޓެއްސެއްގެ އަތުން އިސްރާއީލުގެ 200000 ރުފިޔާގެ ރާ ބައްލަވައިގަންފައެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތަކީ އޭނާއާއި އެއްކޮޅަށް ހަބަރު ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރައްޓެއްސެއްގެ ކުންފުންޏަކަށް ފައިދާ ވާގޮތަށް ގަވާއިދެއް ފާސްކުރުމެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދައުވާތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް މީޑިއާ، ފުލުހުންނަށާއި އަދި ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިއީ ފުލުހުން ރާވައިގެން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް