ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 3 ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  • ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މަގާމް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން
  • އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ނޮވެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ސިޓީ އަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ
  • ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ އެރުވުމަށް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 21 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 19:18 2,675

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު - އާކައިވް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މަގާމް ހުސްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ސިއްޚީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް ވަނީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 148 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޝްވަރާދިނުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ސިޓީއަކުން 28 ނޮވެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރުގެ ޝަރުތެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ ޤާނޫނާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އޮތުމެވެ. ތަޖުރީބާގެ ޝަރުތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ނުވަތަ ވަކީލު ކަމުގައި މަދުވެގެން ހަތް އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އުމުރުން 30 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށްވެސް ވާންޖެހެއެވެ.

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދި ޖޭއެސްސީން ގެންދަނީ، ޖުޑީޝަރީގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނައުމަށާއި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި، ނިންމުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފޯރުކޮށް ދެމެންނެވެ. އަދި ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މިދަނޑިވަޅުގައި ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ، ބައެއް ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ޖޭއެސްސީއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް