ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހިތާނީ މޫސުން ފެށިއްޖެ

  • ހިތާނީ މޫސުން ކުރިއަށްދާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަަލަށް
  • ކޮންމެ ދުވަހަކު 15 ކުދިން ހިތާނު ކުރާނެ

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 21 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 13:51 2,509

ހިތާނީ ކޭމްޕަކަށް އައިޖީއެމްއެޗް ޒިނާތްތެރި ކޮށްފައި - ޓްވިޓަރ

ރާއްޖޭގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗްގައި "ހިތާނީ މޫސުން" ޕްރޮގުރާމު މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ހިތާނު ކުރެވޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އަދި އާދީއްތަ ބުދަ އަދި ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި 15 ކުދިން ހިތާނު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

ހިތާނީ މޫސުމަކީ ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް ވަރަށް ކުލަގަދަކަމާއެކު ފާހަގަކުރާ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން، ހިތާނުކުރާ ކުދިންނަށް އުފާވެރި ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލެއް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރާއި، ހިތާނީ ވޯޑް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތަށް ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

ޗުއްޓީ ދުވަސް ވަރަކީ އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ވެސް ހިތާނީ މޫސުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސްވަރެވެ. މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ގިނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ހިތާނީ މޫސުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް