އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހާ

ކެބިނެޓް އައްޔަން ކުރުމަށް ޖާގަ ދިނުމަށް، ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

  • އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި
  • ވަގުތީ ކެބިނެޓްގައި 15 ވަޒީރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ
  • އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ ތާއިދުކުރައްވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 20 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 10:28 5,434

ެރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހާ - ރައީސް އޮފީސް

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ކަމަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޯޓާބަޔާ ރާޖަޕަކްސް އަށް, ވަޒީރުންގެ މަޖިލީސް އައްޔަން ކުރަން މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރަނިލްއާ ގޯޓާބަޔާ ދެ ބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ލަންކާ ގަޑިން ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ރަނިލް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެއަށް ފަހު ރަސްމީކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

އެއަށް ފަހު އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލަންދެން، ވަގުތީ ގޮތުން ގައުމު ހިންގުމަށް މަދު އަދަދެއްގެ ވަޒީރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކެބިނެޓެއް އެކުލަވައިލުމަށް ގޯޓާބަޔާ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ކެބިނެޓް އެކުލަވާލާއިރު ރައީސް ގޯޓާބަޔާ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އެމަނިކުފާނަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ޕާޓީތަކުން ލީޑަރުންނަށް ކަމަށާއި، ކެބިނެޓް ގައި 15 މެމްބަރުން ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ބައެއް މަސްދަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް