ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:33
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަނުން
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަނުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެނާތަކެއް ގެންގޮސްފި
 
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރަމުންދަނީ ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުން: ފުލުހުން
 
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ވޭތުވެދިޔަ ދެހަފްތާގައި ފުލުހުން ވަނީ ވަދެފަ

އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނާގޮތުގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ފުލުހުން ވަދެފައިވަނީ ކޯޓުއަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މިދިޔަ ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެއަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ފުލުހުން ވަދެ ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިއްޒަތްތެރިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ކަންތައްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެ ދެފަހަރުވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވާން އެމްޑީޕީން ގެންގުޅުނު ބައެއް ސާމާންތައްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 16 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 20:24
ހ މ ޒ
އަމަލު ގިން ކޮށް ބަސްމަދު ކުރާށެވެ. ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫނީ ނުދައްކާށެވެ. ރިވެތިކޮށް އެހެން މީހުންނާއި މުޚާތަބު ކުރާށެވެ. އެހެންމީހުންނަށް އިޚްތިރާމްކުރާށެވެ. އެމީހުންނަށް ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ހޯދަދޭށެވެ. އޭރުން ޔަޤީން