ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭގައި ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށް ޕާޓީ ކުރަނިކޮށް 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ 11 ފިރިހެނަކާއި އެއް އަންހެނެއް

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 23:18 | 9,051

ހުޅުމާލެ - އާކައިވް

ހުޅުމާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށް ޕާޓީ ކުރަނިކޮށް 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހުޅުމާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށް ޕާޓީކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ޖަސޫސީ މަޢުލޫމާތަކަށް ބިނާކޮށް، ހުޅުމާލޭ ޕޮލިހާއި، ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ) ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:04 އެއްހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނާގޮތުގައި، މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކުރީ 12 ފިރިހެނަކާއި، އަންހެނެކެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.