ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެމެރިކާ

އެމެރިކާއަށް ދޭ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކުގައި މުސްލިމުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު މަދު: ދިރާސާ

  • 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް އެމެރިކާއަށް ދިން 201 ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތައް ދިރާސާކުރުމުން ލިބުނު ނަތީޖާކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ
  • މި ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަދި އެންމެ ގިނައިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ރައިޓްވިންގް އެކްސްޓްރި .މިސްޓުން

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:54 | 4,114

ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް - ގޫގުލް

އެމެރިކާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މުސްލިމުން ޝާމިލުވާ މިންވަރު ވަރަށް މަދު ކަމަށް އެމެރިކާގެ "އިންވެސްޓިގޭޓިންގ ފަންޑް" އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާ އަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އެއީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް އެމެރިކާއަށް ދިން 201 ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތައް ދިރާސާކުރުމުން ލިބުނު ނަތީޖާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މި ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަދި އެންމެ ގިނައިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކަނާތުފިޔައިގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކާގޮތުގައި 201 ހަމަލާގެ ތެރެއިން 63 ހަމަލާދިނުމަށް ވާގިވެރިވި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކަކީ ސިޔާސީ ވިސްނުންތަކާއި ޤަބޫލުކުރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ތިބި އިސްލާމީ ޤައުމަކުން ދީފައިވާ ހަމަލާތަކެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސެން ބަނާޑިނޯ ޝޫޓިންގްސް އާއި ބޮސްޓަން މެރެތަންއަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޙަމަލާ ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި 45 ހަމަލާއެއް އެމެރިކާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ރައިޓްވިންގް އެކްސްޓްރީމިސްޓުންނެވެ.

އެމެރިކާއަށް ދެމުންގެންދާ ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވަނީ މުސްލިމުންގެ ޖަމާޢަތްތަކުގެ 76 އިންސައްތަ ހަމަލާއަކަށެވެ. ނަމަވެސް ރައިޓްވިންގް އެކްސްޓްރީމިސްޓުންގެ 36 އިންސައްތަ ހަމަލާއަށް ފުލުހުން ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެއެވެ.

ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގައި އެމެރިކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާތަކުގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.