ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ބަންގްލަދޭޝް

ބަންގަލަދޭޝްގައި ގޭސް ހޮޅިއެއް ގޮވާ 8 މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • އަށް މީހުން މަރުވިއިރު 25 މީހުންނަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތައް ވަނީ ވެފައި
  • އެ އިމަރާތް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ ވަނީ ހުސްކޮށްފަ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 18 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޯމަ 18:02 2,566

ޗިޓަގޮންގް ސިޓީ ގައި ގޭސް ހޮޅި ގޮވި ސަރަހައްދު - ގޫގުލް

ބަންގްލަދޭޝްގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ ޗިޓަގޮންގް ގެ އިމާރާތެއްގައި ގޭސް ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް އަށް މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ގޭސް ހޮޅި ގޮވާ އަށް މީހުން މަރުވިއިރު 25 މީހުންނަށް ވަނީ ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ވެފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެމީހުންނަށް މިހާރު ދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެ ގޭސްހޮޅި ގޮވާފައިވަނީ ގޭސް ލީކުވެގެންނެވެ. އެ ޙާދިސާގައި އެ އިމާރާތް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާއިރު އެ އިމާރާތުގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެ ސިޓީގެ ސިފައިންނާ ޙަވާލާދީ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ، ގޭސް ގޮޅި ފަޅައިގެން ދިޔަ އިމާރާތް ހުރި ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިތުރު ދެ ގެ އަކާއި ތިން ފިހާރައަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާ ގައި ހިނގި ގޭސް ލީކުވުމުގެ ޙާދިސާއެއްގައި ހަތް ކުޑަ ކުދިން މަރުވެފައިވާއިރު އިއްޔެ އެ ޤައުމުގައި ހިނގި ޙާދިސާގައި ގޭސް ހޮޅި ގޮވީ ޗިޓަގޮންގް ގެ ސިޓީގައި ހުރި ފަސް ބުރީގެ އިމާރާތެއްގައި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް