ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 19:17
މާސްކް އަޅައިގެން ބަޔަކު މަގުމަތީގައި ހިނގަނީ
މާސްކް އަޅައިގެން ބަޔަކު މަގުމަތީގައި ހިނގަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އެޗްވަންއެންވަން ވައިރަސް
އެޗްވަންއެންވަން ފްލޫ ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދޭކަށް އަރައިފި: އެޗްޕީއޭ
 
މިހާތަނަށް 105 މީހަަކު ވަނީ މި ވައިރަސް އަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައި
 
މި ބަލި ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު

އެޗްވަންއެންވަން ފްލޫ ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ދެ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

މިބަލީގައި ދެމީހުން މަރުވެފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާ އިރު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ބަލީގައި މީހަކު މަރުވިކަން އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މި ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން 26 އަހަރުގެ ފިނިހެނަކު އެބަލީގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްފީއޭ އިން އޭރު ބުނެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އިތުރު މީހަކު ވެސް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހަމަ އެބަލީގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާ ވަނިކޮށް އެ ބަލީގައި ދެ ވަނަ މީހަކު މަރުވިކަން އެޗްޕީއޭ އިން މިހާރު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް އެމީހާ އަކީ ކިޑްނީ ބައްޔަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހެއް ކަމަށާއި އެމީހާވެސް މަރުވެފައިވަނީ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާ ޖެހުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފަ އެވެ. އެއީ ފ. ނިލަންދޫ އަށް އުފަން 51 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

މި ބަލީގައި މަރުވި ދެ މީހުންނަކީ ވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވި ދެ މީހުންނެވެ.

ހެޗްޕީއޭ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މާރޗު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށް އެޗްވަންއެންވަން އިންފްލުއެންޒާ ޖެހިގެން ދެ މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 105 އަށް އަރާފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް 335 މީހުން އެޗްވަންއެންވަން އަށް ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކުރެއެވެ. މިހާތަނަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާ އިރު ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ނިސްބަތް 31 ޕަސެންޓަށް އަރައެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާ އިރު އަތޮޅުތެރެއިން ހދ. އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅުން އެންމެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އިރު މާލެއިން 739 މީހުން މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އިންފްލުއެންޒާ އާއި ރޯގާތަކާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވެއެވެ. ހދ. އަތޮޅުން 116 މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާ އިރު ލ. އަތޮޅުން 101 މީހުން ވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅާއި ހއ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ހުވަދު އަތޮޅުގައި ވެސް ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކުން ވެސް ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަމުންދާކަން އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް