ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

  • ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ލަންކާ ގަޑިން 16:00 ގައި
  • ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ގޯޓާބަޔަ އަށް 52.25 އިން ސައްތަ ވޯޓު ލިބުނު އިރު ސަޖިތް ޕްރެމަދާސައަށް ލިބުނީ 41.99 އިން ސައްތަ ވޯޓު

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 20:03 | 4,557

ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ - ގޫގުލް

ސްރީލަންކާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެޤައުމުގެ 8 ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ސްރީ ލަންކާ ގަޑިން 16:00 ގައި ވަނީ އެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ނެޝަނަލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން ޢާންމު ކުރި ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަށް ވޯޓި ލިބިފައިވަނީ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެއަށެވެ. އޭނާއަކީ ސްރީލަންކާ ޕޮޑުޖަނަ ޕެރަމުނަ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ކެންޑިޑޭޓެވެ. ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އޭނާއަށް 52.25 އިން ސައްތަ، އަދި އޭނާއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި ސަޖިތް ޕްރެމަދާސައަށް 41.99 އިން ސައްތަ ވޯޓެވެ.

ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންނާއި ޢާންމުން ދަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާކިޔަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ނިޞްބަތްވާ ސްރީލަންކާ ޕޮޑުޖަނަ ޕެރަމުނަ (އެސްއެލްޕީޕީ) އިން ދަނީ މިހާރު ސްރީލަންކާ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުފާފާޅުކުރަމުންނެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެއަށް ތާއީދު ކުރީ އޭނާގެ ބޭބޭފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް ރާޖަޕަކްސެގެ ވާގިވެރިންނާއި އަދި މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ވެރިކަން ކުރި ސްރީލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާރޓީންނެވެ.

ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުވެފައިވަނީ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރި 26 އަހަރުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވި ހިކުމަތްތެރި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިންމުމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ޢާންމުންގެ ރުހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވިއިރު ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެ ވަނީ ސަލާމަތީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ އިޞްލާހު ކުރުމަށް ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ މިވަގުތު އެޤައުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.