ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު: މިއަދު ހަވީރު ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރާނެ

  • އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޯޓާބަޔަ

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 14:24 | 3,082

ސްރީލަންކާގެ އިލެކްޝަން - ކޮލޮމްބޯ ޕޭޖް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ސްރީލަންކާގެ 8 ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މިއަދު އިޢުލާންކުރާނެކަމަށް އެޤައުމުގެ "ނެޝަނަލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން" އިން ބުނެފިއެވެ.

އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ގޮތުން އެކޮމިޝަނުން ޢާންމުކުރި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ސްރީލަންކާ ގަޑިން 1600 ގެ ކުރިން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރާނެކަމަށެވެ. އެކޮމިޝަނުގެ ޗެއަރމަން މަހިންދަ ޑެޝަޕްރިޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރައްވާނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ހުރިހައި ކެންޑިޑޭޓުން އެއްތަނަކަށް ހާޟިރުވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުމުންކަމަށެވެ.

އެކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ސަމަން ސްރީ ރަތުނާޔަކަ ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ވޯޓު އިޢުލާންކުރުމުގެ ކަންކަން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމަށެވެ. އަދި ނެޝަނަލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމަށް އޭނާ ވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި، އެ ބޭފުޅުން ނިޞްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓިތަކަށާއި، ޕާޓީތަކަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތިބިއިރު، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގައި ވަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އަދި ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފާނެހެން ހީވާ ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކާއި މުސްލިމުންނާއި މޮންކުން ދިރިއުޅޭ ޞަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ދަނީ ފޯރި މަރަމުންނެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އެސްޕީ ރުވާން ގުނަސޭކަރު ވަނީ މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އިލެކްޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ތަބާވެ، ހުރިހައި ފަރާތްތަކުން އެއަށް އިޙުތިރާމުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބަށް ފަހުވެސް ޤައުމުގައި ހަމަނެޖެހުން އުފެދޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުހިނގުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ސްރީލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އިންތިޚާބާއި ގުޅުވައިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު ޤާނޫނާއި ޚިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ހިނގާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ނެޝަނަލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން ޢާންމު ކުރި ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަށް ވޯޓި ލިބިފައިވަނީ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެއަށެވެ. އޭނާއަކީ ސްރީލަންކާ ޕޮޑުޖަނަ ޕެރަމުނަ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ކެންޑިޑޭޓެވެ. ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އޭނާއަށް 51.66 އިން ސައްތަ، އަދި އޭނާއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި ސަޖިތް ޕްރެމަދާސައަށް 42.59 އިން ސައްތަ ވޯޓެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއަށް ބަލާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންނާއި ޢާންމުން ދަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާކިޔަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ނިޞްބަތްވާ ސްރީލަންކާ ޕޮޑުޖަނަ ޕެރަމުނަ (އެސްއެލްޕީޕީ) އިން ދަނީ މިހާރު ސްރީލަންކާ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުފާފާޅުކުރަމުންނެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެއަށް ތާއީދު ކުރީ އޭނާގެ ބޭބޭފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް ރާޖަޕަކްސެގެ ވާގިވެރިންނާއި އަދި މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ވެރިކަން ކުރި ސްރީލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާރޓީންނެވެ.

ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުވެފައިވަނީ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރި 26 އަހަރުގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގައި އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވި ހިކުމަތްތެރި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިންމުމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުވު ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ޢާންމުންގެ ރުހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވިއެރު ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސެ ވަނީ ސަލާމަތީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ އިޞްލާހު ކުރުމަށް ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ މިވަގުތު އެޤައުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.