ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:57
ރައީސް ޓްރަމްޕް
ރައީސް ޓްރަމްޕް
ގޫގުލް
އެމެރިކާ
މުސްލިމު އެތެރެވުން މަނާކުރާ އާ ގަރާރު ހަވާއީގެ ފެޑެރަލް ޖަޖަކު ބާތިލް ކޮށްފި
 
މުސްލިމު މެޖޯރިޓީ 7 ޤައުމެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެންމެ ފުރަަތަމަ ރައިީސް ޓްރަމްޕް ގާރާރެއް ނެރުއްވީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 27 ގައި

ބައެއް މުސްލިމު މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް އެރުން މަނާކޮށް ދެވަަނަ ފަހަރަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި ރިޔާސީ ގަރާރު ފެޑެރަލް ޖަޖަކު ބާތިލްކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ކުރިން ނެރުއްވި މިފަދަ ރިޔާސީ ގަރާރަށްވެސް، އެމެރިކާގެ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ފާރާތުން ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރަމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އާ ގަރާރެއް ބަދަލުތަކާއެކު ނެރުއްވަން ޖެހުނީވެސް ގޮންޖެހުންތަކާ ހެދިއެވެ.

ދެވަަނ ފަހަރަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި، ބައެއް މުސްލިމު މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް އެރުން މަނާކުރާ ގާާރާރަކީ ބާތިލު ގަރާރެއް ކަމަށް ނިންމެވީ ހަވާއީގެ ފެޑެރަލް ޖަޖެއް ކަމަަށްވާ ޑެރިކް ވޮޓްސަންއެވެ.

މުސްލިމު މެޖޯރިޓީ 7 ޤައުމެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެންމެ ފުރަަތަމަ ރައިީސް ޓްރަމްޕް ގާރާރެއް ނެރުއްވީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 27 ގައެވެ. އެ ގާރުގައި އިރާގާއި، އިރާނާއި، ލީބިޔާ، ސޯމާލިއާ، ސޫދާން އަދި ޔަމަނުން މީހުން އެމެރިކާއަށް އެެތެރެވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ރައީސް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި ގަރާރުގައި އިރާގު ނުހިމެނެއެވެ. 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މި އަމުރުގައި 120 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެމެރިކާއަށް ރެފިއުޖީން އެތެރެވުންވެސް މަނާކޮށްފައިވާއިރު، މި އަމުރަށް އަމަލުކުރަން ފަށަން އޮތީ މިއަދު (16 މާރޗް) އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި، ވިސާދިނުމުގައި އިތުރު ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ޝަރުތުކޮށް، އިރާގު މި ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިވަނީ، ހަނގުރާމަވެރި އައިސިސް ޖަމާއަތާއި ކުރިމަތިލުމުގައި އިރާގުން އެމެރިކާއަށްދޭ އެއްބަރުލުމުގެ ސަބަބުން، ޕެންޓަގަން އާއި ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ޕްރެޝަރ ކުރުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް