ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:36
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މޮނާކޯގެ އެމްޕާބޭ އާއި ބަކަޔޯކޯ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މޮނާކޯގެ އެމްޕާބޭ އާއި ބަކަޔޯކޯ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: މެންސިޓީ ކަޓުވާލައި މޮނާކޯ ކުއާޓާއަށް
 
މޮނާކޯ ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރީ ދެލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ގޯލުގެ ފައިދާއިން
 
ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-1 ލަނޑުން މެންޗެސްޓާރ ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާއަށް ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

މި ދެޓީމު ފުރަތަމަ ލެގުގައި ސިޓީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން 5-3 ލަނޑުން މޮނާކޯ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު 3-1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށް މޮނާކޯ ކުއާޓާއަށް ދިޔައީ 6-6 އިން އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާ އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އަވޭ ގޯލުގެ ފައިދާއިންނެވެ.

މޮނާކޯގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި އެޓީމުގެ އެންމެ ކުރިއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކީލިއަން އެމްޕާބޭގެ ފަރާތުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މެޗުގެ 3 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީގެ ގޯލަށް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފަ އެވެ. އަދި މެޗުގެ 8 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާވަނީ މޮނާކޯއަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީ ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް މޮޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ މޮނާކޯ އިން ވަނީ ސިޓީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑުޖެހުމަށް ފުލުފުލުގައި ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. މި ހާފުގައި މޮނާކޯއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ފަބީނިއޯ އެވެ.

މިނަތީޖާގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނުއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ފަށައިގެން ސިޓީން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއްޖަހައި ކުއާޓާއަށް ދިއުމުގެ އުންމީދު އާކޮށްފަ އެވެ. މިލަނޑު ސިޓީއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލެރޯއި ސާނޭ އެވެ.

ސިޓީން ޖެހި މިލަނޑާއެކު މޮނާކޯގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެއްކޮށް ކުރިއަށްޖެހި އަނެއްކާވެސް ސިޓީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ގާތްގާތުގައި ސިޓީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރަމުންގޮސް 77 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއްޖަހައި ނަތީޖާގެ ފަރަގު ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތީމޫ ބަކަޔޯކޯ އެވެ.

މި ލަނޑާއެކު މޮނާކޯ އިން ކުޅެމުންދިޔައީ ޑިފެންސިވް ގޭމެކެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު އެއްކޮށް ފަހަތަށް ޖެހި ސިޓީގެ ބޯޅަތައް ދިފާއުކުރި އިރު މޮނާކޯގެ ކީޕަރު ޑެނިއަލް ސުބަސިޗް ވަނީ މޮޅު ސޭވްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސިޓީގެ އަގުއޭރޯ އަދި ސާނޭ އަށް ވަނީ ލަނޑުޖެހުމަށް މިވަގުތު ތަކުގައި ފުރުސަތު ލިބި ބޭކާރުވެފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ މެޗުތައް ނިމި ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ އާއި އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ އިތުރުން ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކާއި ޑޯޓްމަންޑް އަދި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އާއި ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރެމިއަ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލެސްޓަރ ސިޓީ އެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި ރޭ ބަޔާން ލެވަކޫސަން އަދި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ލެގު އެތުލެޓިކޯއިން 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައި އޮތުމާއެކު އެޓީމުވަނީ ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް