ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސްރީލަންކާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު: ވޯޓުލާން މުސްލިމުން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަސްތަކެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

  • މުސްލިމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ދިއުމަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ 100 ބަހެއްގައި ރޯކޮށްލަން ހަތިޔާރު އެޅި މީހުން މަސައްކަތް ކުރި
  • އަލިފާން ހިފީ 2 ބަހެއްގައި، އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް ހާނިއްކައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 16 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 13:12 | 6,320

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއް - ދި ގާޑިއަން

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މުސްލިމުންނަށް ޢަމާޒުކޮށް ހަތިޔާރު އެޅި ގްރޫޕަކުން ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ސްރީލަންކާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި، ސްރީލަންކާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި ވަޒަންވެރިވެ އުޅޭ މުސްލިމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ދިއުމަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ 100 ބަހެއްގައި ރޯކޮށްލަން ހަތިޔާރު އެޅި ގްރޫޕަކުން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. މިޙަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާކަމަށް ސްރީލަންކާ ފުލުހުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޙަމަލާދީ، ވޯޓުލުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހަތިޔާރުއެޅި މީހުން ހިންގަމުންދަނީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިންތިޚާބީ މަސްއޫލުވެރިން ފެއިލްވެފައިވާތީކަމަށެވެ.

މުސްލިމުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދާ ބަސްތަކަށް ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތައް، މަގުތަކުގައި ޓަޔަރު އަންދާ، މަގު ބްލޮކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަތިޔާރު އެޅި ގްރޫޕުން ކުރަމުންދަނީ އިންތިޚާބުގައި މުސްލިމުންނަށް ވޯޓުލުމަށް ހުރައެސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޙައްލިލުން ބުނެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ އުތުރުން 150 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޓަންޓިރިމަލީގައެވެ. ސްރީލަންކާގެ ބަނދަރުމަތީ އަވަށެއްކަމުގައިވާ ޕުއްޓަލަމުގެ މުސްލިމުން މިފަހަރު ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ އަވަށްޓެރި މައްނާރު އަވަށުގައެވެ. އެމީހުން ގޮވައިގެން މަައްނާރަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ 100 ބަހުގައި ރޯކޮށްލަން ހަތިޔާރު އެޅި މީހުން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ރޯވީ އޭގެތެރެއިން ތެރެއިން ދެ ބަހެއްއެވެ. މި ޙަމަލާގައި ބަހުގައި ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާކަމަށް ސްރީލަންކާ ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ބައިމަދު މުސްލިމުންނާއި ތަމަޅައިންނަށް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިޚްތިޔާރުކުރަން އުދަނގޫވެފައެވެ. އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރަނީ މިހާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ސަޖިތު ޕްރެމަދާސާ އާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑެޓް ގޯޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ 8 ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެދުނު ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިއީ ސްރީލަންކާގެ ތާރީޚުގައިވެސް ވެރިކަމުގައި އޭރު ހުންނަވާ ރައީސަކާއި ،ބޮޑުވަޒީރާއި، އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ސްރީލާންކާގެ މިހާރުގެ ރައީސްގެ ދައުރު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ 35 ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުން 20 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އަމިއްލައަށް ވާދާކުރައްވާ 15 ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.