ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސައުދީ ކޮރަޕްޝަން

ސައުދީ އިސް މަސްއޫލުވެރިންތަކެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލަށް ޙުކުމްކޮށް 9 މިލިއަން ރިޔާލުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

  • ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތު ކުރި އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ވަކީލުން 300 ހެއްކެއް ހޯދާފައިވޭ
  • ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތުކުރި އިސްވެރިންގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓުތަކުގަ ފަންޑުގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިހުރި ފައިސާ ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި

ކ. މާލެ | 16 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 01:58 | 4,686

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަން އޮފީސް - ސައުދީގެޒެޓް

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ހިނގި ޝަރީއަތަށްފަހު ބޮޑު ޖޫރިމަނާއަކާއެކު ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤައުމީ ނޫސް އޭޖެންސީ "ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީ" އިން ޚަބަރު ފަތުރާ ގޮތުގައި، އެޤައުމުގެ އިސް މަސްއޫލުވެރިންގެ ތެރެއިން 5 ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް އިދާރީ އަދި މާލީ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަން ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުރި ދަޢުވާއަށްފަހު، އެޤައުމުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަން އޮފީހުން އިއްޔެ ވަނީ ޙުކުމް އިއްވާފައެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރި ޝަރީއަތުގައި، ވަކީލުން ވަނީ 23 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، 9 މިލިއަން ސައުދީ ރިޔާލުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ. މިމީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އެމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް 300 ހެއްކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކުގައި ފަންޑުގެ ގޮތުގައި ޖަމާކޮށްފައިހުރި ފައިސާ ސައުދީ ސަރުކާރުން ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށްވެސް ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އެއްބޭފުޅަކު ރިޝްވަތު ހިފައި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ފައިދާ ނަގައި، އަދި ބައެއް އިދާރީ ލިޔެ ކިޔުންތައް ނަކަލުކުރި ކަމަށް ސާބިތުވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް 12 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވާ 1 މިލިއަން ސައުދީ ރިޔާލުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީން ބުނެއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަން އޮފީހުން ޝަރީއަތް ހިންގާ ޙުކުމް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމްކުރި ފަސް ބޭފުޅުންގެ ވަނަވަރު ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭކާރު ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރުމާއި، ނާޖާއިޒު މުއްސަނދިކަން ހޯދުމާއި، ދައުލަތުގެ މުދާ ވިއްކުން ފަދަ އަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.