ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ބިން ހެލުން

އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް އައި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެ: މެޓް އޮފީސް

  • އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް އައި ބިން ހެލުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީ އުފެދިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވޭ
  • ބައެއް މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބަށް ގެންގޮސްފައިވޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 14 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 22:32 4,434

އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދު - އަލްޖަޒީރާ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ މަލުކު އައިލެންޑަށް އައި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް މޫސޫމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މަލުކު ސަރަހައްދަށް އެރި 7.4 މެގްނިޓިއުޑް ބިން ހެލުމަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދަށް ވަނީ ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. ޕެސިފިކް ސުނާމީ ވޯނިން ސެންޓަރ (ޕީޓީޑަބްލިއުސީ) އިން ދިން ސުނާމީގެ އިންޒާރަށް ފަހު އެ ޞަރަޙައްދުގެ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބަށް ދިޔުމަށް ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތްތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެ ބިން ހެލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފާނެތޯ ރާއްޖެ.އެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން މެޓްގެ އޮފީހުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ބިންހެލުން މިހާރު މިޞްރާބު ޖަހާފައިވަނީ ރާއްޖެއާ ދުރުން ޕެސިފިކް ޞަރަޙައްދަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ވުމާއި އެކު އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޓުން ދަނީ އެކަން މޮނިޓަރ ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާ ގަޑިން މެންދަމު 12:17ގައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ކަނޑުގެ 62 ކިލޯ މީޓަރު އަޑިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް