ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:11
ޓީސީގެ އިވެންޓުގައި މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޓީސީގެ އިވެންޓުގައި މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ވާހަކަ ދައްކަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޓީސީ ސްޕޯޓްސް
ރާއްޖެއަށް އޮތް ޗެލެންޖަކީ މިއަށް ވުރެން ވަރުގަދަ ތައްޓެއް ހޯދުން: ނިޒާމްބެ
 
ރަން މެޑެލް ހޯދޭނީ ހަމައެކަނި ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތަކުން ނޫން
 
ޓީސީގެ ތައްޓަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގަށް ލިބިގެންދިޔަ އުއްމީދެއް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދި ތައްޓަކީ ހަމައެކަނި އެ ކްލަބަށް ހޯދުނު ތައްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު އޮތް ޗެލެންޖަކީ މިއަށްވުރެން ވަދުގަދަ ބޮޑު ތައްޓެއް ހޯދުން ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

ޓީސީން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ޓީސީގެ ތައްޓަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގަށް ލިބިގެންދިޔަ އުއްމީދެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޓީސީން ހޯދި ރަން މެޑައްޔާއެކު ރާއްޖެއަށް މިއަށް ވުރެ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުން ކާމިޔާބު ހޯދިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ލިބިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ.

ނިޒާމްބެ ބުނީ ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑެލް ހޯދޭނީ ހަމައެކަނި ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތަކުން އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އެގޮތުން ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް މިހާރަށްވުރެ ދުރު ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ސީޒަންގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފައިވާ ނިޒާމްބެ އިތުރަށް ބުނީ ޓީސީއަށް ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް އާދެވުނީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މިންނަތް މަސަތްކަތުން ކަމަށެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ޝައިޚް ކަމާލް ކަޕް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ކަމަށާއި އަދި އެގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލްވެވުނީ އެޓީމުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރި ފުރަތަމަ އަހަރު ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި ޗެލެންޖުން ކަމަށެވެ.

ނިޒާމްބެ ވަނީ އެޓީމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް އެފްއޭއެމުން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އަމާޒު ހިފަންވީ މިސްރާބާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ހަފްލާގައި ނިޒާމްބެ ބުނީ މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ވޯލްޑްކަޕްގައި ވާދަކުރާ ދުވަސް ކަމަށާއި އެހިސާބަށް ދިއުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެދުވަހު ނިޒާމްބެ ބުނެފައި ވަނީ ވޯލްޑްކަޕުގައި ވާދަކުރާ ވާހަކަ ބުނުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަމާމެދު ހައިރާންވެ ނުވަތަ ހަޖޫ ޖަހާފާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ފީފާ އިން އިތުރުކުރި އަދަދާ އެކު ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ވޯލްޑްކަޕްގައި ވާދަ ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެފްއޭއެމްގައި އޮތް ޓީމަކީ އެވަރުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ގައުމީ ޓީމު ވޯލްޑް ކަޕާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދެވޭ ވަރުގެ ޓީމެއް ކަމަށް ވެސް ނިޒާބް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް