އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
39ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން "ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ" އެއް ބާއްވަނީ

  • އެކްސްޕޯ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 6-8 އަށް
  • މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާ ގުޅޭ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް އިޝްތިހާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު އެކްސްޕޯގައި ލިބޭނެ
  • އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ކ. މާލެ | 14 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 11:32 | 4,411

މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި މަސްތަކެއް - އާކައިވް

ގައުމީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން "ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ 2019" ގެ ނަމުގައި އެކްސްޕޯއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މި އެކްސްޕޯގެ މަގުސަދަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކާއި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް އަދި އެ ސިނާއަތުގެ އުފެއްދުންތަކާއި އެ ސިނާއަތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ލިބޭނެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯގައި މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމާއި، އެތަކެތި ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެކްސްޕޯގެ ބައިވެރިންނަށް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. އަދި މަހުން ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ އުފެއްދުން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް، އެ އުފެއްދުންތަށް އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބެއެވެ.

އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިކުރެވޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ، މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި، މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އާލާތްތަކެވެ.

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަށްވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބާާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި އެކްސްޕޯ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހުރަވީ ސްކޫލްގައެވެ. އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 28 ނޮވެމްބަރު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގައުމީ މަސްވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 1980 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިއީ ގައުމީ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާ 39ވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.