ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ޔުނެސްކޯގެ 40 ވަނަ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ފަރަންސޭސިވިލާތަށް!

  • ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 18ގައި
  • މި ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމަނާ ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 14 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:41 | 4,843

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ އައިޝަތު އަލީ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެޑިއުކޭޝަނަލް ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ( ޔުނެސްކޯ) ގެ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސްގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރުވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮމިޝަން ފޮރ ޔުނެސްކޯގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑރ އައިޝަތު އަލީ ފަރަންސޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމަނާ ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ލެވެލް ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި ޔުނެސްކޯ މެން އެންޑް ބައޮސްފިއަރ ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވާދަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް ލޮބީ ކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުންނާއި، އެކިއެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގައުމުތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން އަދި ތައުލީމީ އެކްސްޕާރޓުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ފަންނީ އެހީ ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނެސްކޯގެ އެކިއެކި ބޯޑުތަކާއި ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ ވޯޓުގައިވެސް ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފާތިމަތު ނަސީރާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮމިޝަން ފޮރ ޔުނެސްކޯގެ ސެކެޓްރީޖެނެރަލް އަހުމަދު މައުސޫމު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.