ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން

ރޮހިންޔާއިންނަކީ މުޅި ސަރަހައްދަށާއި، ގައުމަަށް ހުރި ނުރަކަލެއް: ހަސީނާ

  • ނުވަލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައި
  • ރޮހިންޔާ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން
  • ގިނަ މީހުން އަނބުރާ ދާން ބޭނުމެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 14 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 01:55 | 6,655

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝޭހް ހަސީނާ - ރޮއިޓަރސް

މިޔަންމާ ދޫކޮށް ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް އެކަމަނާގެ ގައުމަށް އެތެރެފައިވާ 10 ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަކީ މުޅި ސަރަހައްދަށާއި، ގައުމަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝޭހް ހަސީނާ ވަޒެދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދައިދެއްވުމަށް ހަސީނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އދ.ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، 2017 ވަނަ އަހަރު މިޔަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓްގައި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ ސަބަބުން، 2018 މޭމަހުގެ 24 އާ ހަމަޔަށް ނުވަލައްކަ އަށް ވުރެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ބޭއްވި، ''ޑާކާ ގްލޯބަލް ޑައިލޮގް 2019'' ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބޮޑު ވަޒީރު ހަސީނާ ވިދާޅުވީ، މިޔަންމާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުން ތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ އެއް މިލިއަން ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަކީ ސަރަހައްދުގެ އިތުރު ގައުމަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށެވެ.

ގައުމަށް ހަމަޖެހުމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ހަސީނާ ވަނީ ގޮވައިލާފައެވެ.

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަކީ މުޅި ސަރަހައްދަށާއި، ގައުމަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ހަސީނާ ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކައި ތިބި މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ބަންގްލަދޭޝް އިން ވަނީ މި އަހަރު އޮގަސްޓު މަހު ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.