ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ސައުދީ އަރަބިޔާ

ސައުދީގައި ޓެރަރިޒަމަށް ފަންޑުކުރި 38 މީހަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި

  • 30 މަހަށާއި، 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފައިވޭ
  • މީގެ ކުރިންވެސް ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 13 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 23:15 | 3,582

އިންސާފުވެރި ޝަރިއަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފައިވޭ - އަލްޖަޒީރާ

ސައުދި އަރަބިޔާގައި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކޮށް އެހެން މުސްލިމުންނަކީ ކާފަރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި، 38 މީހަކު 30 މަހަށާއި، 25 އަހަރާ ދެމެދު ޖަލަށްލާން ސައުދީ ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އަލް އެޙްބަރިޔާ ޓީވީން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުން ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަކު ވަނީ އޭނާ ޖަލުގައި ހުރިއިރު ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ހަދައި ސައުދީ ސަރުކާރުގެ މީހުންނަކީ ކާފަރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ސައުދީގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ލީޑަރުންތައް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ތަކުގައެވެ.

މިއަހަރު އޭޕްރިމް މަހު އެކި ކުށްތަކުގައި 37 މީހަކު ވަނީ ދަންޖައްސާފައެވެ. އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޗީފް ވިދާޅުވެފައި، ޝީއީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.