ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ނަވާޒު ޝަރީފު

އިތުރު ފަރުވާއަށް ނަވާޒު ޝަރީފު ގައުމުން ބޭރަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފި

  • އެމަނިކުފާނު އިތުރު ފަރުވާއަށް ގެންދަވަން ނިންމާފައިވަނީ ލަންޑަނަށް ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނޭ
  • އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 12 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 08:24 | 2,878

ނަވާޒު ޝަރީފު - ގޫގުލް

ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ އެއްގައި ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދަވާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޙާލުކޮޅު ދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ގެޔަށް ބަދަލުކޮށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ގައުމުން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހު މަޙްމޫދު ޤުރައިޝީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޮޑު ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ނަވާޒު ޝަރީފުގެ ލޭގެ ޕްލެޓްލެޓް ކައުންޓްސް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެއްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ވަނީ ހާޓް އެޓޭކެއް ވެސް ޖެހިފައެވެ.

ބަލިހާލުކޮޅު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ލާހޯރުގެ ހައިކޯޓުން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭރު އިތުރަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭރަށް ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އިތުރު ފަރުވާއަށް ނަވާޒު ޝަރީފު ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލަންޑަނަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނާއިރު އެމަނިކުފާނަށް އަންނަނީ ގޭގައި އައިސީޔޫ އެއް ހަދައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ޤުރައިޝީ ވިދާޅުވީ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ޤައުމުން ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން އެންގުމާ އެކު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ފަރުވާކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ސަރުކާރުން ނާޅާނެކަމަށެވެ.

ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމަށް އެމަނިކުފާނު އަދިވެސް ގެންދަވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.