ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ވަކިކުރަން އުޅުނު މައްސަލަ ޖޭއެސްސީގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

  • ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އެސްޖީ އަށް ނަސޭހަތް ދެއްވި ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 11 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޯމަ 17:48 3,499

އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. ހުސައިން ފާއިޒު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބުދަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅުއްވާ، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކޮށްފިނަމަ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަބްދުﷲ ދީދީ އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ، އެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެސްޖީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑރ. ފާއިޒަށް ބިރު ދެއްކެވި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް ޑރ. ފާއިޒަށް ނަސޭހަތް ދެއްވި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހާ ގުޅިގެން ޑީޖޭއޭ އިން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި، ގާނޫނު ތަންފީޒު ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމަލު ނުކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް