އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ބޮލީވިއާ ރައީސް އިސްތިއުފާ

ބޮލީވިއާގެ ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

  • ބޮލީވީއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ މޮރާލެސް އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައި
  • މޮރާލެސް އަކީ ލެޓިން އެމެރިކާގައި އެންމެ ދުވަސްވީ ލީޑަރު

ޒިހްނަތު ހަސަން
ziyo_mv

ކ. މާލެ 11 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޯމަ 17:15 3,478

އީވޯ މޮރާލެސް މަޤާމުގެސް އިސްތިއުފާ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާން ކުރައްވަނީ - ދި ގާޑިއަން

ބޮލީވިއާގެ ރައީސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައި އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ބޮލީވިއާގެ ރައީސް އީވޯ މޮރާލެސް މަޤާމުގެ އިސްތިޢުފާ އިޢުލާންކުރެއްވީ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި ތަޤުރީރެއްގައެވެ. އިސްތިޢުފާ ސިޓީ ރަސްމީކޮށް ކޮންގްރެސްއަށް ފޮނުވާނެކަން އިޢުލާންކުރައްވައި މޮރާލެސް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަންފާއާއި ލާބައަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމަށް ރަނގަޅަކަށް ކަމަށެވެ.

މޮރާލެސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވިކަން އިޢުލާން ކުރައްވާފައި މިވަނީ މިދިޔަމަހުގެ ވިހި ވަނަ ދުވަހު އެޤައުމުގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރި ނޫންކަމަށް ބުނެ އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަދި ބައިނަލް އަޤުވާމީ އޮޑިޓް ފާރަމަކުންވެސް ވަނީ އިންތިޚާބުގައި ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކަށަވަރުނުކުރެވޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މޮރާލެސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާކަން އިޢުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށް އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްވެރިޔާ ކޮމާންޑަރ ވިލިއަމްސް ކަލިމަންވެސް ގޮވާލާފައިވަނިކޮށްނެވެ. ޓީވީ މެދުވެރި ކުރައްވާ ވިލިއަމްސް މޮރާލެސްއަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ދެއްވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވީ، ބޮލީވިއާގައި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމު ކުރުމަށް މިވަގުތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ ރައީސް މޮރާލެސް މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުންކަމުގައެވެ،

މޮރާލެސް އަކީ ލެޓިން އެމެރިކާގެ ޤައުމެއްގައި އެންމެ ދުވަހު ވެރިކަން ކުރެއްވި ލީޑަރެވެ. އޭނާ ރައީސްކަން ކުރައްވާތާ މިއީ 13 ވަނަ އަހަރެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ވިހި ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ މޮރާލެސް ކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލްކުރައްވައެވެ. އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި އަޑުއުފުލަމުންދާ މީހުން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މޮރާލެސްއަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާ ފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގައި ތިން މީހުން މަރުވެ އެތައް ސަތޭކަ މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ.

މޮރާލެސް މަޤާމުގެ އިސްތިޢުފާ އިޢުލާން ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެމީހުން ބުނަމުން ދަނީ ޚުދު މުޚުތާރު ވެރިޔަކު ކިބައިން ޤައުމު ސަލާމަތްވެއްޖެ ކަމަށާއި، މިހާރު ހަޤީޤީ މިނިވަންކަން އިޙުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް