ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - އޮސްޓްރޭލިއާ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިރުމަތީ ޖަންގަލީގެ 70 ޞަރަޙައްދެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ!

  • އެ އަލިފާންގަނޑު ތަކުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 300 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހަބަރުލިބޭ
  • 150 ގެ ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާ ހުލިވެފައި

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 11 ނޮވެންބަރު 2019 | ހޯމަ 08:35 2,039

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގައްޔެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ގަނޑެއް - ގޫގުލް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސައުތް ވޭލްސް ޖަންގަލީގެ 70 ޞަރަޙަދެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެއެވެ.

ބައިނަލް އަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި އަލިފާންގަނޑު ތަކުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 300 މީހަކު މަރުވެ، ފަސް މީހުން ވަނި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ އިރުމަތީ ޞަރަޙައްދުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާއިރު އެ ޙާދިސާތަކުގައި 150 ގެއެއް އަނދާ ހުލިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވަމުންދާއިރު، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރޫރަލް ފަޔަރ ސަރވިސްއިން ބުނީ ނިއު ސައުތް ވޭލްސް ސަރަޙައްދުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑުތައް ނިއްވުމަށް ފަޔަރފައިޓަރުން އެމީހުންނަށް ކުރެވެން އޮތްހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އެ އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގެން ދިޔައީ އެ ޞަރަޙައްދަށް އާދަޔާއި ޚިލާފަށް ހޫނުވުމާއި ހަނަފަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް