ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - އައިޖީއެމްއެޗް

ފިޔަވަތީގެ 102 ކުއްޖެއްގެ ލޮލުގެ ސްކްރީނިންގް ހަދައިފި

  • ލޮލުގެ ފަރުވާއާއި ބެހޭ ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ 1 މަހުގެ ކުދިން އިން ފެށިގެން އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ކުދިންގެ ސްކީރިންގް ހަދާފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 10 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 11:19 3,140

ސްކްރީނިންގް - ޓްވިޓަރ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުޅުމާލެ ފިޔަވަތީގައި ތިބި 102 ކުއްޖެއްގެ ލޮލުގެ ސްކްރީނިންގް ހަދައިފިއެވެ.

އެ ކުދިންގެ ލޯ ސްކްރީންކުރީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގެ ލޮލުގެ ފަރުވާއާއި ބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ޓީމަކުން ފިޔަވަތީގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ލޮލުގެ ކޭމްޕްގެތެރެއިންނެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލޮލުގެ ފަރުވާއާއި ބެހޭ ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނީ މި ކޭމްޕުގެތެރެއިން 1 މަހުން ފެށިގެން އުމުރުން 12 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 102 ކުދިންގެ ލޯ ސްކްރީންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ލޮލުގެ ކޭމްޕްގެ ތެރެއިން ލޯ ސްކްރީން ކުރި ކުދިންގެ ލޮލުގެ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް މައްސަލަ ތައް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކުދިން އިތުރަށް ބޭނުންވާ ޓެސްޓުތައް ހަދަން ލަފާދީފައިވާކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަކީ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ ކުދިންނަށް ހެދުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވައްޗާއި، ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ޞިއްޙީ ގިނަ ޕްރޮގުރާމްތަކެއް ހިންގައެވެ. ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޞިއްޙީ ގިނަ ޕްރޮގުރާމުތަކާއި، ކުދިންގެ ފަންނުވެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭ ތަފާތު އެކި ޕްރޮގޮރާމުތައް އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްވަރަށް ބަހާލައިގެން ހިންގަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެެވެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަތީގައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މެޑިކަލް ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާއިރު، މި މެޑިކަލް ޔުނިޓުގައި ޢާންމު ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދެއެވެ. އަދި އިތުރު ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފިޔަވަތީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާއި އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާދެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން، އާސަންދައިގެ ދަށުންވެސް އިތުރުފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދަނީ ފިޔަވަތީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޞިއްޙީ އެހީތެރިންނާއި ނަރުހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް