ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކާނަލް ނާޒިމް

އެހެން ޕާޓިއަކާއި ގުޅުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް، ކުރިޔަށްދާނީ ޖޭޕީއާ އެކު: ނާޒިމް

  • ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށް ނާޒިމް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު
  • މިފަހަކަށް އައިސް ޖޭޕީގެ ހަރަކާތްތަކުން ނާޒިމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ

ކ. މާލެ | 10 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 08:21 | 4,845

ކާނަލް ނާޒިމް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ އެކު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީއަކާއި ގުޅުމުގެ ޚިޔާލެއް ނުގެން ގުޅުއްވާ ކަމަށާއި، ކުރިޔަށްދާނީ ޖޭޕީއާއެކު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް (ކާނަލް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުން ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅެން ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ނާޒިމް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ބޭރުގައި ހުންނަވައިގެން ރާއްޖެ.އެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެޑްވައިޒަރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވިޔަސް ޖޭޕީން އިސްތިޢުފާދެއްވުމަށް އަދި ޤަސްދު ނުކުރައްްވާ ކަމަށެވެ. ކުރިޔަށްދާނީ ޖޭޕީއާއެކު ކަމަށް މެމްބަރު ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި. ފޮޓޯ: މަޖިލީސް

އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން ނާޒިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވިއިރު، ޕާޓީގެ ޙަރަކާތްތަކާ ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެން ހުންނަވާތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އެގޮތުން މި ފަހުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމަށް ބޭއްވި ގިނަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ނާޒިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމަށް ނާޒިމް ޢައްޔަނުކުރެވުނީ 12 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައެވެ. އެއީ އޭނާ އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވި ދުވަހެވެ. ނާޒިމްގެ އިތުރުން ދެން އެ ޕާޓީގައި ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދާއި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަ އާދަމް އާޒިމާއި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.