ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ހޮންކޮންގް

މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރެއް މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ޕާކެއްގެ ތެރޭގައި

ކ. މާލެ | 8 ނޮވެންބަރ 2019 | ހުކުރު 12:03 | 8,815

ހޮންކޮންގް ގެ ދަރިވަރުންތަކެއް - އަލްޖަޒީރާ

ހޮންކޮންގް ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަރިވަރެއް މުޒާހަރާގެ ތެރޭގައި ވެއްޓި، މަރުވެއްޖެއެވެ. އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާގޮތުން އެ ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ ހާރޓް އެޓޭކް އެއް ޖެހިގެން ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޗައޮ މަރުވެފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޯމާއެއްގައި އޮތުމަށްފަހުއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވުނު މުޒާހަރާގައި ޗައޮ ވެއްޓިފައިވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނާއި ހިނގާދިޔަ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ކަރުނަ ގޭސް ބޭނުން ކުރަމުން ފެށުމުން ދުއްވައިގަތް އިރުއެވެ. ހޮންގްކޮންގްގައި ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށްޓަކައި ހޮންކޮންގްގެ ފުލުހުން ދަނީ ކަރުނަ ގޭހުގެ އިތުރުން "ވޯޓާ ކެނަންސް" ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ޕާކެއްގެ ތެރޭގައި އޮއްވައެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުން ދަނީ "ހޮންކޮންގް ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓް" ގެ ގާނޫނެއް ފާސް ކުރުމަށް އެދި އެމެރިކާއަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. ޗައިނާއަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހޮންގްކޮންގްގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާތީ އެކަން އެމެރިކާއަށް ހާމަކޮށްދީ، ހޮންގްކޮންގްގެ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ހޮންކޮންގްގެ ރައްޔިތުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

ހޮންގްކޮންގްގައި މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މުޒާހަރާކުރަން ފެށީ އެ ރަށުގައި ޖިނާޢީ ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ޗައިނާގައި ހިންގުމަށް ގޮވާލާ ބިލެއް ހޮންގްކޮންގްގެ ސަރުކާރުން ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދުމުގެ ސަބަބުން ހޮންގްކޮންގްގެ ސަރުކާރުން މި ބިލް އަނބުރާ ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ހޮންކޮންގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.