ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - މޯގަން ފްރީމަން

މޯގަން ފްރީމަން ނުފެންނާތީ އުޒްބަކިސްތާނުގައި ފިލްމެއް އެޅުވުން މަނާކޮށްފި

  • ފިލްމު ރިލީސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދާނީ ސަރުކާރުގެ ދެ އިދާރާއަކުން މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުން

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ | 15 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:19 | 3,138

"ޑެއިޑީ" ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ފިލްމް ވިއްކުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރި ޕޯސްޓަރ - ދި ގާޑިއަން

އުޒްބަކިސްތާނުގައި އުފެއްދި ފިލްމެއްގައި މޯގަން ފްރީމަން ނުފެންނާތީ އެގައުމުގެ ފިލްމް އެޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ބޯޑުން އެ ފިލްމް އެޅުވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

"ޑެއިޑީ"ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ފިލްމް ވިއްކުމަށްޓަކައި ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުގައި ފްރީމަން ހިމެނިފައި ވީ ނަމަވެސް ފިލްމުގެ އެއްވެސް މަންޒަރަކުން ފްރީމަން ނުފެނެއެވެ.

ޕޯސްޓަރުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މަންޒަރުތަކަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ލާސްޓް ނައިޓް"ގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މެޓީރިއަލްއެވެ.

ފިލްމް ލައިސެންސް ދޭ އިދާރާއިން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ޕްރޮޑަކްޝަން ސްޓޫޑިއޯއިން ވަނީ މަޝްހޫރު ފަންނާނު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ނުބައި މައުލޫމާތުދީ ކޮންސިއުމާގެ ހައްގުތަށް ނިގުޅައިގެންފައެވެ.

ފިލްމް އުފެއްދި ޓިމޫރް ފިލްމްސްއިން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި ކޮމެންޓެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ފިލްމުގައި ފެނިގެންދަނީ އުޒްބަކިސްތާނުގެ ތަރިއެއް ކަމަށްވާ މިރޮލިމް ކިލްޗެވް ފުލުހުއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް އެ ގައުމުގެ ގޭންގްތަކުން ހިންގާ ކަންކަމުން ގައުމު ދިފާއުކުރާ ތަނެވެ.

ފިލްމު ރިލީސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދާނީ ސަރުކާރުގެ ދެ އިދާރާއަކުން މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުންނެވެ.

އެގައުމުގެ ސިނަމާތަކުގައި އަހަރަކު އެތައް ފިލްމެއް އެޅުވި ނަމަވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ރިލީސް ކުރެވެނީ މަދު ފިލްކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.