ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ރާސްބެރީ

ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް އަރާ ވައިރަސްއެއް ހުރި ރާސްބެރީއެއް ރާއްޖޭގައި!

  • އެ ބާވަތުގެ ރާސްބެރީ އަދި އެތެރެވެފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި ރިސޯޓްތަކަށް
  • މި ބާވަތުގެ ރާޒްބެރީ އަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެމްއެފްޑީއޭ އިން އިލްތިމާސްކުރޭ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 6 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 23:45 5,218

ރާސްބެރީ - ގޫގުލް

ފަސޭހައިން ފެތުރޭ ވައިރަސް އެއް ކަމަށްވާ ނޯރޯވައިރަސް އިން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ހިމްބީގަންޒް ބްރޭންޑުގެ ގަނޑުކުރި ރާސްބެރީއެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ނޯރޯވައިރަސް އިން ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ހިމްބީގަންޒް، ރާސްބެރީ ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލަރޓް ސިސްޓަމް ފޮރ ފުޑް އެންޑް ފީޑް އިން އެ އިދާރާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވަނީ މި ބާވަތުގެ ރާސްބެރީ އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފަ އެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބާވަތުގެ ރާސްބެރީ އަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ ބާވަތުގެ ރާސްބެރީ ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކަށް ކަމަށެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރާ، ވިއްކާ އަދި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން، ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނެތް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ނުވާ ގަނޑުކުރި ރާސްބެރީ އެތެރެ ނުކުރުމަށާއި، ނުވިއްކުމަށާއި އަދި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ހިމްބީގަންޒް ބްރޭންޑްގެ ގަނޑުކުރި ރާސްބެރީ ރާއްޖެ އެތެރެކުރާއިރު ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދީގެން ބަލަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި މިއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އެ އޮތޯރިޓީއަށް ގުޅުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް