ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ އެކެއް ޖަހާއިރު

  • މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ނިންމާލާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 4 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޯމަ 18:02 | 3,432

ކުރީގެ ރައީސް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ އެކެއް ޖަހާއިރަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެސްއެފްގެ އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު އިސްލާމިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވާތީއެވެ. އެސްއޯއެފުން އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފް އިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާ އިރު އޭސީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ފައިސާ ގެންދިއުމަށް ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެމަނިކުފާނު ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ އެ ފައިސާ ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި މޫސާ ޒަމީރުގެ އަތުން އެމަނިކުފާނު ބައްލަވައިގެންނެވި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށެވެ.

ޝަރިޔަތުގެ މަޖިލީހުގައި ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގެ ހުލާސާ ބަޔާން ނެގުމަށް ފަހު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެފައިސާ ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު އެސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ބެހެއްޓި ކަމަށާއި އެފައިސާގެ އަޞްލު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ހުށައެޅި ޝަފަހީ ހެއްކާއި ކިތާބީ ހެކިން ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރިޔަތް އަންގާރަ ދުވަހުގެ އެކެއް ޖަހާއިރަށް ތާވަލު ކޮށްފައިވާިއރު، އެމަނިކުފާނުގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ހޯމަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޖޭއެސްސީން ބަލަން ނިންމި މައްސަލައަކީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވައިބާރ ގްރޫޕުގައި ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލަ އެވެ.

އެ ޕޯސްޓުގައި ހައިލަމް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކަރުގައި ވާ ޖަހައިގެން ދަމާތަން ދައްކުވައިދެ ފޮޓޯއެއް އެ ގްރޫޕްއަށް ލައިފައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.