ހޯމަ 03 އޯގަސްޓު 2020
06 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 13
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ހަމަލާ

މާލީގައި ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން މަރުވެއްޖެ

  • މިހާތަނަށް 54 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައި

ކ. މާލެ | 3 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 08:26 | 3,994

މާލީގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ގޫގުލް

މާލީގައި ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ވިސްނުމުގެ މީހަކު ދިން މި ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި މިހާތަނަށް ސިފައިންގެ 53 މީހުން މަރުވެ އާންމު ރައްޔިތު މީހެއް ވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާ ދީފައިވަނި ނޯތް އީސްޓް ސައިޑްގައިވާ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ މަރުކަޒަކަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މި ހާދިސާ ރިޕޯޓު ކުރި އިރު، އަނިޔާވި މީހުންނާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް މީޑިއާ އަށް ހާމަކުރި ނަމަވެސް ފަހުން ބެލި ބެލުމަށް މިހާތަނަށް 54 އެތަށް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނި ހާމަކޮށްފައެވެ. މިއީ އެފްރިކާ ބައްރުގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ މާލީގެ ތާރީހުގައިވެސް ދިން އެންމެ ނުރައްކަތެރި އެއް ހާދިސާއަށް މި ހާދިސާ ވެގެންދާނެކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ،

އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ، ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހަތިޔާރާއެކު ތިބި ބަޔަކު މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނައިރު، އެއްވެސް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކުން މި ހާދިސާގެ މޭސްތިރިއަކީ އެ ފަރާތްތަކުންކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.