ބުރާސްފަތި 28 މެއި 2020
09 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 05
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
މަގޭ ރިޕޯޓް

މަގާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ތެޅިތެޅި ތިޔަހަރަ ހުޅުނބު ދަނީ!

  • މީގެކުރިން ނުފޫޒު ފޯރުވި އިރު ހުންނެވީ ހަނު
  • ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ "ސިއްރިއްޔާތުގައި"

ކ. މާލެ | 4 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޯމަ 19:25 | 5,005

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ހަނދާނަށް އަންނަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އަޅުގަނޑުގެ އަޚަކު ލިޔުނު ރިޕޯޓެއްގެ ސުރުޚީއެކެވެ. "ހާސް ނުވާށެވެ. މަރަށް ތެޅެނީއެވެ". މިއަދު އެ ފަނޑިޔާރުގޭގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ރަން ތަޚުތުގައި އިންނެވި މަނިކުފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުތަކުން މި ބަސްތަކުގެ ޙަޤީޤަތް މާ ބޮޑަށްވެސް ފަހުމްވެއްޖެއެވެ. މާ ރީއްޗަށްވެސް މި ޢިބާރާތްތައް ތެދަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

އެއް ބާރު، އަނެއް ބާރަށް އަތް ފޯރުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާ ބޭފުޅާގެ ލޮލަށް ހަމަ ނިދި ނައިސްގެން، އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްވެސް ބާއްވައިފިއެވެ. އުޞޫލު ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ނަމަ، މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އެންގުމަށް ފަހު، އެ ބޭފުޅާ އިންތިޒާމު ކުރައްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެކަމަކު ކަންކުރެއްވީކީ އެހެނެއް ނޫނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ މީޑިއާތަކަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ޖެހިލާއިރު، ޚުދު އެ ބޭފުޅާއަށްވެސް މި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިގެން އުޅޭކަން އިނގުނީ މީޑިއާތަކުންނެވެ. އަދި މިވަރަކުން ނިމުނީކީއެއް ނޫނެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތު ނުދެއްވާކަމަށް ބުނެ އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންވެސް ވަނީ މީޑިއާތަކުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަޅެފަހެ ބަޔަކު ހަމަ ހައިރާނެއް ނުވާނެބާއެވެ.

ޢިއްޒަތްތެރި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ. ކިތަންމެ މޮޅަށް ޢިބާރާތްކޮށް ކިތަންމެ "ޕްރީސިޑެންޓް" ތަކާއި މަބްދަޢުތަކަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާ ބަޔާން ނެރުއްވިޔަސް މަނިކުފާނު ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެއްޖެއެވެ. ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތް ނިޒާމެއްގެ ވާހަކަ ހަރުއަޑުން ދެއްކެވިޔަސް، މަނިކުފާނުގެ ދުލުން އެ ބަސްތައް ބޭރުވާތީ އޭގައި އެއްވެސް އޮށްޓަރެއް ނެތެވެ. ކީއްވެގެންކަންވެސް ބަޔާންކޮށްލަދޭނަމެވެ.

ސަބަބަކީ ކުރިން ކަން ކުރެއްވި ގޮތެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް ޤާއިމު ކުރެއްވި ޕްރީސިޑެންޓްސްތަކެވެ. މަރބަރީ ވަރސަސް މެޑިސަންއާއި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ވަރސަސް ނިކްސަންއަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުން އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނަށް އަންނަނީ ދިވެހި ދައުލަތާއި ބާރަ މެމްބަރުންގެ މައްސަލައެވެ. ދިވެހި ދައުލަތާއި ކާނަލް ނާޒިމުގެ މައްސަލައެވެ. ދިވެހި ދައުލަތާއި ހުމާމްގެ މައްސަލައެވެ. މިހެން ގޮސް އެތައް މައްސަލައެކެވެ. އެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބަޔާން ކޮށްފިއްޔާމުން، ކިޔަން ހުންނަ މީހަކު ފޫހިވެގެން ކިޔުން ހުއްޓާލާހާ ގިނަ މައްސަލައެވެ.

ދެން އަނެއްކާވެސް ގެއްލުނު ސޮއިތަކާއި ނެގި ޓިނުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ފޫހިވެސް ވާހާ ގިނައިން މި ވާހަކަތައް ބަޔާންކުރަން ޖެހުނަސް މި ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލެވޭކަށް ނެތެވެ. މަޤާމުގެ ގޮތުން އެކުރާ ސޮއިތަކުގެ ބުރަދަން އެހާވެސް ބޮޑީއެވެ. އެ ޗާޕުކުރާ ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ލިޔުމަކަށް ވަނީވެސް އޭގައި އެއޮންނަ ސޮޔެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެނީ އެއީ ޞައްޙަ ލިޔުމަކަށް ނުވެސް ވަނީއެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެއް ބާރު އަނެއް ބާރުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިއެވެ. ޖުޑީޝަރީއަކީ މި ނުފޫޒުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކަސްތޮޅު އެޅުވި އަދި ކިޔެއްތަ،؟ އެންމެ ބޮޑު މާލީ މަންފާއެއް ލިބުނު ބަޔަކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރި ތަނެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަން ބެލިއިރު، ގަލަމުގެ ދެއްޔެއް ވެސް ނެތެވެ. ދުލަކު ވަރެއް ވެސް ނެތެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރަކު ފޮންޓެއް ވެސް ނެތެވެ. ގައިގައި ހަމަ ކުޑަވެސް ހިތްވަރެއް ނެތެވެ.

މި ދުނިޔޭގެ ޢިއްޒަތާއި ލައްޒަތު ބޭނުންފުޅެވެލެއްވިޔަސް، ތިދެން ތަންފުކެއް ބޮޑުވަރެވެ. މިހާރު ތިޔަ އުޅެނީ ހަމަ އެ ބިތު މި ބިތު ޖެހޭ ބުމަރެއް ހެނެވެ. ގޮތް ހުސްވެ ހަސްފަސް ވެވެނީއެވެ. މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ތިޔަހެން ތެޅި ތެޅި ހުޅުނބުކޮޅު ދަނީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.