ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ކުޅިވަރު - އަހުމަދު މަރުޒޫގް (މަރޭ)

ފާއިތުވި 9 އަހަރު ވީއޭއެމް އޮތީ ގަޑުބަޑު ކޮށްފައި: މަރޭ

  • ހަރާމް ނޭނގޭ ވަރަށް މުޅި ތަން ގަޑުބަޑުކޮށްފައި
  • މިކަން ކުރީ ބާރުގަދަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 1 ނޮވެންބަރު 2019 | ހުކުރު 12:23 2,830

އަހުމަދު މަރުޒޫގް (މަރޭ) - ފޭސްބުކް

ފާއިތުވެދިޔަ ނުވަ އަހަރު ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އޮތީ ގަޑުބަޑު ކޮށްފައި ކަމަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓް އަހުމަދު މަރުޒޫގް (މަރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި މަރޭ ވިދާޅުވީ، ވީއޭއެމްގައި މިދިޔަ ނުވަ އަހަރު މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ވަނީ ހަލާލާއި، ހަރާމް ނޭނގޭ ވަރަށް މުޅި ތަން ގަނޑުބަނޑުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މަރޭ ވިދާޅުވީ، ވީއޭއެމްގެ ސައްހަ ކްލަބެއް، އަސާސީ ގަވައިދެއް، މެމްބަރުންނަކީ ކޮބައި ކަމެއް ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އެނގިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މިކަން ކުރީ ބާރުގަދަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އެކިފަހަރު ވީއޭއެމްގެ އެކިއެކި ވެރިން އެމީހަކަށް ހެޔޮވަރު ކޯޓު ފަހަން ކަމަށްވެސް މަރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޭސްބުކްގައި މަރޭ އަޕްޑޭޓްކުރި ސްޓޭޓަސް

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓެއް ނަގައި މެމްބަރު ކްލަބްރު 8 ކްލަބުގެ ތެރެއިން ހަ ކްލަބުގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

ވީއޭއެއެމްގެ ރައީސް ކަމުން ލަތީބެ ވަކިކޮށްފައި މިވަނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމެޝަނަރު އަހްމަދު ސަލީމާއި މައްސަލަ ތަކެއް ޖެހިގެން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑު ތަކެއް ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ މައްސަލަތައް ފެށިގެން ދިޔައީ ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮމެޓީ އަތުން ބާރުތަށް ނަގައި، އެ ބާރުތައް ސަލީމް އިސްވެ ހުންނަވައި ހެދި ވޮލީ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީއާ ހަވާލުކުރި ހިސާބުންނެވެ. ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީގެ ދައުރު މިހާރު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އެފްއައިވީބީ އިން ވަނީ ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީގެ ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި އެ ކޮމެޓީއިން ނިންމާ ނިންމުންވެސް ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން ވޮލީ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީގެ ބަދަލުގައި އިންތިހާބީ ރައީސް ލަތީބެ އާއި މުއާމަލާތުކުރުމަށް ވެސް އެފްއައިވީބީއިން އަންގައިފައެވެ.

އެފްއައިވީބީން މިހެން އަންގާފައިވަނިކޮށް، ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން ވަނީ ސައްހަ މެމްބަރު ކްލަބްތަކެއް ކަނޑަ އަޅައި، ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައި، ހިންގާ ގަވައިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް