އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - ޕޮއިޒް

ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ ރިގްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭ ޕޮއިޒްއިން ތައާރަފުކޮށްފި

  • ރިގްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭގެ 14 ވައްތަރެއްގެ ފްލޭވާ ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފަ
  • ގޭސްގެ 7 ވައްތަރަކާއި ގޭސް ނުހުންނަ 7 ވައްތަރު ނެރިފައިވޭ

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 1 ނޮވެންބަރު 2019 | ހުކުރު 00:22 2,758

ޕޮއިޒްއިން ލަންޑަންގެ ރިގްސް ބްރޭންޑުގެ ބޮޑީސްޕްރޭ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުން - ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސެންޓާއި ރީތިވާ ސާމާނު ވިއްކާ ޕޮއިޒްއިން ލަންޑަންގެ ރިގްސް ބްރޭންޑުގެ ބޮޑީސްޕްރޭ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ޕޮއިޒް ފިހާރައިގެ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ރިގްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭގެ 14 ވައްތަރެއް ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. ޕޮއިޒުން ބުނީ މިއީ ލަންޑަންގެ އަދި ޔޫރަޕްގައި މިހާރު ހިނގާ އެންމެ މަޝްހޫރު ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ އުފެއްދުމެއް ކަމަށެވެ.

ޕޮއިޒްގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އިލްޔާސް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ރިގްސް ބްރޭންޑުގެ ބޮޑީސްޕްރޭ އަކީ ލަންޑަންގެ އިތުރުން ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ވިކޭ އުފެއްދުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ ރިގްސް ބްރޭންޑުގެ 250 އެމްއެލްގެ ބޮޑީސްޕްރޭ ފުޅި ކަމަށާއި، އެއީ ގޭސްގެ 7 ވައްތަރަކާއި ގޭސް ނުހުންނަ 7 ވައްތަރު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރިގްސް ބްރޭންޑުގެ ބޮޑީސްޕްރޭ ފުޅިއެއް ކޮންސިއުމަރުންނަށް ވިއްކަނީ 40 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ.

މިއީ ލަންޑަންގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިޒްއިން ރާއްޖެއަށް ނެރުނު ދެވަނަ ބްރޭންޑެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ޕޮއިޒްއިން ވަނީ ލަންޑަންގެ ކޮންފިޓީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފައެވެ. މިއީ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ބްރޭންޑެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ހޮޓް އައިސް، ހޮޓް އައިސް ސްޕޯޓްސް، ފޮގް ފަދަ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ގިނަ ބްރޭންޑުތަކުގެ ބޮޑީ ސްޕްރޭއާއި ސެންޓު ޕޮއިޒުން ވަނީ ބާޒާރަށް ނެރެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް